Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

Πρόταση του Γ.ΑΝΔΡΕΟΥ για να αυξηθούν τα έσοδα του Δήμου από τα Δημοτικά Τέλη

Πιστός στην υπόσχεσή μου ότι από εδώ και πέρα θα φέρνουμε προτάσεις, εν όψει του προϋπολογισμού επαναφέρω παλαιότερη πρόταση δημοτικών συμβουλών που και το νόμιμο και το ηθικό αποκαθιστά ενώ ταυτόχρονα δίνει μια οικονομική ανάσα στην Αράχοβα ξεχρεώνοντας τη και εξισορροπεί την αδικία μεταξύ των μικροϊδιοκτητών και των μεγαλοϊδιοκτητών επιβαρύνοντας ανάλογα τον καθένα. Η πρόταση βασισμένη σε μια ιδέα του δικηγόρου Γ.ΑΝΔΡΕΟΥ -πνίγηκε- τότε στα γραφειοκρατικά γρανάζια και πιθανώς στον βωμό του πολιτικού κόστους. Πιστεύω ότι είναι μια καλή ευκαιρία συμπολίτευση κι αντιπολίτευση μαζί να αποδείξουμε ότι τολμάμε και στην ΑΡΑΧΟΒΑ να εξισορροπήσει τα ελλείμματά της χωρίς να επιβαρύνει τον υπόλοιπο Δήμο, ενώ αν παρουσιασθούν ανάλογες περιπτώσεις στα υπόλοιπα χώρια μπορεί να επεκταθεί αργότερα..
ΣΤΑΘΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ
Θέμα: Δημοτικά Τέλη
Είναι γνωστό ότι τα έσοδα των Δήμων έχουν μειωθεί, κυρίως λόγω της μείωσης της κρατικής  επιχορήγησης. Παράλληλα τα έξοδα και οι ανάγκες μεγαλώνουν. Η οικονομική κρίση και η οικονομική δυσπραγία δεν επιτρέπει αύξηση των δημοτικών τελών για να καλυφθούν οι δαπάνες και να συνεχισθεί η δραστηριότητα του Δήμου. Μοναδική διέξοδος που επιβάλλεται και για λόγους ισότητας και δικαιοσύνης είναι η εξής:

Η Οικοδομική δραστηριότητα των τελευταίων ετών και η αύξηση των κατοικιών και των επαγγελματικών εγκαταστάσεων με την υπερεκμετάλλευση των δυνατοτήτων που δίνουν οι πολεοδομικές διατάξεις και όχι μόνο, σε συνδυασμό με την νομιμοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων και των αλλαγών χρήσεως άλλων στεγασμένων χώρων, επιβάλλουν την προσαρμογή των δημοτικών τελών στις πραγματικές διαστάσεις των κτιρίων όπως επιβάλλει ο νόμος.

Προτείνεται να ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να απευθυνθεί πρόσκληση γενική αλλά και ονομαστική με βάση των κατάλογο ύδρευσης, προς τους δημότες και τους ιδιοκτήτες κτιρίων στην περιοχή εντός και εκτός σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας  Αράχωβας σε πρώτη φάση, όπου και ο κύριος όγκος των κατοικιών, με την οποία  να δίδεται προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών να προσέλθουν στα γραφεία της Δ.Ε. Ενότητας Αράχωβας να δηλώσουν τα πραγματικά μέτρα των κτιρίων που ηλεκτροδοτούνται, με σκοπό την αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών στο πραγματικό εμβαδόν των επιφανειών που υπόκεινται σε δημοτικά τέλη. Σε όσους προσέλθουν και δηλώσουν η αναπροσαρμογή των τελών θα γίνει με χρόνο έναρξης το 2011 χωρίς οποιαδήποτε προσαύξηση.

Όσοι δεν προσέλθουν να γνωρίζουν ότι μετά την πάροδο του τετραμήνου, θα γίνει καταμέτρηση από τους μηχανικούς του Δήμου ή από συνεργείο Μηχανικών στο οποίο θα ανατεθεί εργολαβικά η εργασία αυτή, και θα επιβληθούν τα δημοτικά τέλη που θα προκύψουν από τα αληθή εμβαδά των κτιρίων. Στην περίπτωση αυτή η επιβολή να γίνει αναδρομικά από τον χρόνο της ηλεκτροδότησης και μέχρι 95 χρόνια πίσω, με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Εκτιμάται ότι με τον τρόπο και την διαδικασία αυτή με επιεικείς υπολογισμούς θα τριπλασιασθούν τα έσοδα του Δήμου από τα Δημοτικά τέλη.

Η απόφαση αυτή  μπορεί να συνδυασθεί και με τον έλεγχο των συνδέσεων ύδρευσης για να εξασφαλισθεί ότι δεν υπάρχουν παράνομες συνδέσεις ή όπου υπάρχουν να επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις.

Όπως προανέφερα το θέμα εκτός από την οικονομική του διάσταση είναι θέμα δικαιοσύνης και ισότητας των δημοτών στα δημόσια βάρη. Δεν είναι ούτε δίκαιο ούτε ηθικό να αυξηθούν τα δημοτικά τέλη Οριζόντια και να επιβαρυνθούν οι νόμιμοι και να εξακολουθήσουν να φοροαποφεύγουν οι παράνομοι.