Σάββατο, 7 Μαΐου 2011

Απογραφή Πληθυσμού -ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ


Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών (Μάιος 2011)
Από 10 έως 24 Μαΐου θα καταμετρηθεί ο πληθυσμός στο χώρο μόνιμης κατοικίας του, εκεί δηλαδή που συνήθως διαμένει, ασχέτως εάν είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια άλλης περιοχής ή δεν είναι καν Έλληνας υπήκοος. Θα συλλεγούν επίσης στοιχεία για τα κοινωνικά, μορφωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των απογραφομένων, καθώς και για την κατάσταση του νοικοκυριού τους. Εν αντιθέσει με την απογραφή κτηρίων που προηγήθηκε, στην απογραφή πληθυσμού είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία των απογραφομένων ή τουλάχιστον ενός μέλους κάθε νοικοκυριού.


ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ