Τρίτη, 3 Μαΐου 2011

Πρόσκληση απο τον Δήμο Δ.Α.Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δίστομο 03/05/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Αρ. Πρωτοκόλλου: 2730                        
                        Π Ρ Ο Σ
1) Τον Δήμαρχο Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας
κ. Ιωάννη Πατσαντάρα
2) Τους Δημοτικούς Συμβούλους
3) Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων
4) Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας προσκαλούμε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 9/5/2011 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
Θέμα 1o:Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ οικ. έτους 2011.
Θέμα 2o:Παράταση μισθώματος ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Αντίκυρας.
Θέμα 3o:Ενημέρωση-Συζήτηση για το σχέδιο Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
      Γεώργιος Σαμουήλ