Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

Από 1/6/2011 αναστέλλεται η λειτουργία του Παραρτήματος ΙΚΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

 ANAKOINΩΣΗ 
Με την αριθμ. Υ20/087/15-4-11 Απόφαση του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 1/6/2011 αναστέλλεται η λειτουργία του Παραρτήματος ΔΙΣΤΟΜΟΥ.Οι συναλλασσόμενοι της ασφαλιστικής περιοχής του Παρ/τος(Δίστομο-Στείρι-Κυριάκι)για το χρονικό διάστημα της αναστολής θα εξυπηρετούνται απο το Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ.