Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

27ος Δ Ρ Ο Μ Ο Σ Θ Υ Σ Ι Α Σ στη μνήμη των Σφαγιασθέντων Διστομιτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ–ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Ταχ. Δ/νση : 10ηςΙουνίου , αριθ.28  - Τ.Κ. 32005 
Τηλ :2267 0 22320 ή 2267 3 50111, FAX :2267 0 22063
Ε-mail: info@daa.gov.gr
Πληροφ. : Α. Κώτσου                                      Δίστομο 4  Μαΐου  2011 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η     Α Γ Ω  Ν  Ω  Ν
27ος  Δ Ρ Ο Μ Ο Σ   Θ Υ Σ Ι Α Σ
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η    5   Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ   2011
Ώ ρ α :  10. 15  π.μ.
Σας καλούμε να  λάβετε μέρος στον  « 27ο ΔΡΟΜΟ ΘΥΣΙΑΣ » που   διοργανώνει   ο   Δήμος   μας   κάθε   χρόνο    στη    μνήμη  των   Σφαγιασθέντων   Διστομιτών   στις   10    ΙΟΥΝΙΟΥ   1944
από  τα   Γερμανικά    στρατεύματα    Κατοχής
Ο     Αγώνας     θα     γίνει      την :
ΚΥΡΙΑΚΗ  5  ΙΟΥΝΙΟΥ  2011 &   ώρα 10.15 π.μ.