Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

Δημοτικό Συμβούλιο στον Δήμο Δ.Α.Α με θέμα "ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011"

 Σας ενημερώνω ότι την ΔΕΥΤΕΡΑ 23-5-2011 στις 19:30 θα  πραγματοποιηθεί 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ με αποκλειστικό θέμα ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
 
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ