Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

Απο τον Παρνασσό ξεκινά το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολης5/5/2011 ΤΕΛΕΤΗ ΕΚΙΝΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ...18:00

1η ημέρα-ΑΣΦΑΛΤΟΣ:
s.s.1:ΜΟΔΙ 1...14:23
s.s.2:ΦΤΕΡΟΛΑΚΑ 1...15:11
s.s.3:ΜΠΡΑΛΟΣ 1...16:54
s.s.4:ΜΟΔΙ 2...21:33
s.s.5:ΦΤΕΡΟΛΑΚΑ 2...22:11
s.s.6:ΜΠΡΑΛΟΣ 2...23:54

2η ημέρα-ΑΣΦΑΛΤΟΣ:
s.s.7:ΑΝΑΒΡΑ 1...10:28
s.s.8:ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑ 1...11:56
s.s.9:ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ 1...12:59
s.s.10:ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑ 2...14:57
s.s.11:ΓΙΑΝΝΙΣΟΥ 2...16:00
s.s.12:ΑΝΑΒΡΑ 2...17:38

3η ημέρα-ΧΩΜΑ:
s.s.1:ΡΕΓΓΙΝΙ 1...08:28
s.s.2:ΕΛΑΤΕΙΑ-ΖΕΛΙ 1...08:56
s.s.3:ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 1...10:19
s.s.4:ΡΕΓΓΙΝΙ 2...11:57
s.s.5:ΕΛΑΤΕΙΑ-ΖΕΛΙ 2...12:25
s.s.6:ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 2...13:48

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 14:48 ΣΤΑ ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ