Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

Οι μισθοί των Δημάρχων και των Αντιδημάρχων


Ως αμοιβή των δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων των Δημοτικών Συμβουλίων ορίζεται η «αντιμισθία» αντί των μέχρι τώρα εξόδων παραστάσεων. Η αμοιβή αυτή είναι ανάλογη με τον πληθυσμό του νέου δήμου.

Ετσι:
- Δήμαρχοι σε δήμους μέχρι 20.000 κατοίκων θα λαμβάνουν το 60% των αποδοχών του γενικού γραμματέα υπουργείου.

Οι αποδοχές του δημάρχου οριοθετούν και τις αποδοχές των αντιδημάρχων καθώς και των προέδρων των δημοτικών συμβουλίων. Οι αντιδήμαρχοι θα λαμβάνουν το 50% της αντιμισθίας που λαμβάνουν οι δήμαρχοι σε κάθε δήμο και οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων το 40%.

Οσοι εκλεγούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και είναι υπάλληλοι στον δημόσιο τομέα θα επιλέγουν είτε τις αποδοχές που παίρνουν από την υπηρεσία τους είτε την αντιμισθία που τους προσφέρει το αξίωμά τους. Αν τύχει κάποιος αιρετός να έχει και δεύτερο αξίωμα στην Αυτοδιοίκηση θα εισπράττει την αντιμισθία μόνον από ένα αξίωμα.