Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ SITE ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΕ ΜΕ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ!!

Και μετα την επαναφορά του site του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας συνοπτικά είδαμε ότι:
Εκλέγει Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αράχοβας η κα Αικατερίνη Σύρου ενώ Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αράχοβας η κα Ευσταθία Ιγγλέζου-Κοροδήμου. Ομάδα εργασίας για τον έλεγχο και τη συντήρηση των μηχανοκίνητων του Δήμου αποτελούμενη απο τους :
1. Παναγιώτη Περγαντά του Λουκά,
2. Θεοφάνη Φιλίππου του Λουκά,
3. Ιωάννη Ανδρίτσο του Δημητρίου,
4. Δημήτριο Καλλιακούδα του Παναγιώτη,
5. Κωνσταντίνο Νταή του Ιωάννη, και
6. Παναγιώτη Ανδρέου του Γεωργίου
7. Ιωάννης Πάστρας του Γεωργίου
Τη διατήρηση της Ντάφου Βασιλικής του Έξαρχου ως Ειδική Συνεργάτιδα για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για θέματα σχετικά με την διοίκηση και Ανάπτυξη του Δήμου, προγράμματα χρηματοδοτήσεων, γενικότερα θέματα λειτουργίας που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου και των νομικών προσώπων αυτού. Και μια θέση εργασίας για θέματα Διοίκησης- Οργάνωσης και Επικοινωνίας του Δήμου με τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17), εκτός από το ανώτερο όριο ηλικίας για διορισμό. Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο ή Δίπλωμα Α.Ε.Ι.
Γ)Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικό με τα ανωτέρω αντικείμενα
Δ) Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέμα Διοίκησης και οργάνωσης ΟΤΑ . 
 Όσο για το νέο site κακοφτιαγμένο και μερικές ημερομηνίες αντι για 2011 έγραφε 2010