Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

Ομόφωνα αποδεκτή η εισήγηση του Κλ. Περγαντά στην Ένωση Περιφερειών για το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ


Το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ (Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αυτοδιοίκησης) συζητήθηκε χθές 19 Ιανουαρίου στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας. Εισηγητής του θέματος ήταν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς, με θέσεις και προτάσεις, οι οποίες υιοθετήθηκαν ομόφωνα από την Ένωση Περιφερειών.Η εισήγηση του κ. Περγαντά, δομείται στην νέα φιλοσοφία του Καλλικράτη για αποκέντρωση, πραγματική αυτοδιοίκηση και ουσιαστική περιφερειακή ανάπτυξη και, όπως ανέφερε, επικεντρώνεται στα εξής:«Τα σημαντικότερα ζητήματα του υπό έκδοση Προεδρικού διατάγματος για το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ 2011-2015, είναι : Πρώτο και βασικό ζήτημα το σύστημα διοίκησης του προγράμματος, μέσω της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης Είναι σαφές πως ένα πρόγραμμα, όπως το «ΕΛΛΑΔΑ», που δημιουργείται για να υποστηρίξει τον Καλλικράτη, και που προέρχεται από θεσμοθετημένους πόρους της Αυτοδιοίκησης, πρέπει να διοικείται από μια Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης, με ισχυρή πλειοψηφική παρουσία της Αυτοδιοίκησης.Δεύτερο ζήτημα είναι οι ασάφειες στο χρηματοδοτικό σκέλοςΘα πρέπει να καθοριστούν τα ποσοστά που συμμετέχει η Αυτοδιοίκηση και το κεντρικό κράτος στη χρηματοδότηση του προγράμματος, με σύμφωνη γνώμη των συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης, δηλ. της Ένωσης Περιφερειών και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων.Τρίτο θέμα είναι το περιεχόμενο του προγράμματος.Κυρίαρχα ζητήματα στο σημείο αυτό είναι ο καθορισμός των κριτηρίων κατανομής των δικαιούμενων πιστώσεων ανά περιφέρεια, καθώς και η λειτουργία της τεχνικής στήριξης και η διάθεση των σχετικών πιστώσεων για τις πραγματικές ανάγκες της αυτοδιοίκησης.»Κλείνοντας, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς, τόνισε πως ικανή και αναγκαία συνθήκη για τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του προγράμματος είναι η ισχυρή συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης, λέγοντας χαρακτηριστικά :«Θα πρέπει να επιδιώξουμε, με τη συμμετοχή των αυτοδιοικητικών μας οργάνων, το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ, να εξειδικευτεί, και να διαμορφωθεί χρηματοδοτικά, τεχνικά και διοικητικά, έτσι ώστε να αποτελέσει ένα πραγματικό εργαλείο ανάπτυξης για την ελληνική περιφέρεια και κατ΄ επέκταση για τη χώρα μας.