Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

Ποιοι μπορούν να χτίσουν σε λιγότερα από 10 στρέμματα σε περιοχές Natura

Κι όμως υπάρχει δυνατότητα να χτίσει κανείς ακόμη και σε οικόπεδα μικρότερα των 10 στρεμμάτων.Αν κάποιος έχει ένα οικόπεδο δέκα στρεμμάτων δεν μπορεί να το “κόψει” σε μικρότερα, αν όμως το οικόπεδό του είναι τέσσερα στρέμματα, τότε διατηρεί το δικαίωμα που έχει σήμερα, μπορεί να χτίσει όποτε θέλει, ενώ μπορεί και να το μεταβιβάσει και ο νέος ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα οικοδόμησης.Ο παλιός ή ο νέος ιδιοκτήτης απλά δεν μπορεί πλέον να αλλάξει τα όρια του οικοπέδου. Παράλληλα σε ότι έχει να κάνει με τους φακέλους που έχουν ήδη κατατεθεί στις πολεοδομίες, αυτές θα εκδίδονται με βάση το παλιό καθεστώς ανεξάρτητα από το πότε έχουν κατατεθεί.Το ίδιο θα ισχύει και για όσους καταθέσουν φάκελο μέχρι και την ημέρα εφαρμογής του νόμου...