Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

Εκτός φωτοβολταϊκών τη Βοιωτία θέλει η ΔΕΗ!

Τον χαρακτηρισμό των δικτύων 16 νομών ως κορεσμένων που απέδωσε η ΔΕΗ, αμφισβητεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ζητώντας κατ’ επέκταση να σταματήσει η υποδοχή νέων αιτήσεων για φωτοβολταϊκά.Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της ΔΕΗ κ. Α. Ζερβό, ο πρόεδρος της ΡΑΕ κ. Ν. Βασιλάκος ζητά επιπλέον διευκρινίσεις για τους τεχνικούς περιορισμούς που λαμβάνει υπόψη η ΔΕΗ, με σκοπό να καθοριστεί το όριο ανά περιοχή, καθώς και συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής των περιορισμών αυτών. Η ΡΑΕ επισημαίνει ακόμη πως, δεδομένου ότι η ΔΕΗ θεωρεί πως «θα υπάρξει κορεσμός δικτύων και αδυναμία ικανοποίησης αιτημάτων με εύλογο κόστος και χρόνο υλοποίησης των έργων σύνδεσης», θα πρέπει επίσης να διευκρινίσει ποιο θεωρεί ως εύλογο κόστος και χρόνο. Ρωτά εξάλλου τη ΔΕΗ, μεταξύ άλλων, αν έχουν ληφθεί υπόψη οι δυνατότητες εκτέλεσης μικρής κλίμακας επενδύσεων που θα αύξαναν σημαντικά τη δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας από τα δίκτυα (π.χ. αναβάθμιση γραμμών, εγκατάσταση συσκευών αντιστάθμισης αέργου ισχύος, χρήση ρυθμιστών τάσης, κ.α.)Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της ΔΕΗ θα έπρεπε να χαρακτηριστούν ως κορεσμένα (και να σταματήσει η υποδοχή νέων αιτήσεων) τα δίκτυα των νομών Βοιωτίας, Καρδίτσας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Ξάνθης, Φλώρινας, Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Πρέβεζας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας και Λακωνίας.