Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

Ολα τα ονόματα των εκλεγέντων στο προεδρείο και τις επιτροπές

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Ευστάθιος Γιαννέλος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Γεώργιος Σαμουήλ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: Χαρίκλεια (Λιλίκα) Τρομπούκη-Βαρσάμη
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγιώτης Οικονομάκης

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Παναγιού (Γιούλα) Λουκά-Μπελίτσα 2. Στέφανος Παπαϊωάννου 3. Γεώργιος Μπεζεντές
4. Χαρίκλεια (Λιλίκα) Τρομπούκη-Βαρσάμη 5. Νικόλαος Δημάκας 6. Ιωάννης Πάστρας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Ελένη (Λένα) Σύρου 2. Γεωργία Ταγκαλάκη 3. Σπυρίδων Κομνάς 4. Λουκάς Ζάκκας 5. Ιωάννης Γαμβρίλης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιωάννης Μίχος
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Ιωάννης Ανδρίτσος 2. Νικόλαος Μπούρας-Λύρας 3. Δημήτριος Τσαφώνιας 4. Χαράλαμπος Ληξουριώτης του Ιωάννη 5. Παναγιώτα Φουντά-Κοτρογιάννου 6. Θωμάς Γιαννέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Χαράλαμπος Ληξουριώτης του Φωτίου 2. Χαρίκλεια (Λιλίκα) Τρομπούκη-Βαρσάμη
3. Στέφανος Παπαϊωάννου 4. Παναγιώτης Παπαστάθης 5. Λεωνίδας Πράγιας

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ:
ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ: Ιωάννης Μίχος
ΑΡΑΧΩΒΑΣ: Παναγιώτης Οικονομάκης
ΔΙΣΤΟΜΟΥ: Χαράλαμπος Ληξουριώτης του Ιωάννη
ΣΤΕΙΡΙΟΥ: Στέφανος Παπαϊωάννου


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περδίκης Ευστάθιος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ταμπίτσικας Μελέτιος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΧΩΒΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύρου Αικατερίνη του Αθανασίου ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιγγλέζου – Κοροδήμου Ευσταθία

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλογερόπουλος Ιωάννης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κίνια Ευσταθία

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΙΡΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χήνας Γεώργιος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κουσκούκης Ιωάννης