Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας

Το πρώτο ζώο που βρέθηκε στο Διάστημα ήταν η δροσοφίλα.