Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Προσοχή στις κονσέρβες τόνων!

Σοβαρές παρατυπίες διαπιστώνει η Greenpeace

Η Greenpeace έκανε έρευνες σε κονσέρβες τόνου σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας διαπιστώθηκε ότι 3 στα 5 προϊόντα παρουσιάζουν παρατυπίες, κατατάσσοντάς μας στις χειρότερες θέσεις σχετικά με την παραπλάνηση των καταναλωτών. 

Συγκεκριμένα, ο τόνος σε νερό μάρκας Toni που εισάγεται από την εταιρία Σκλαβενίτης αναγράφει ότι περιέχει κιτρινόπτερο τόνο. Οι αναλύσεις όμως έδειξαν ότι η μία από τις τρεις παρτίδες του προϊόντος που αναλύθηκαν περιέχει άλλο είδος τόνου (το οποίο δεν ήταν δυνατό να ταυτοποιηθεί), ενώ οι άλλες δύο περιέχουν δύο είδη τόνου μαζί στην ίδια κονσέρβα (κιτρινόπτερο και μεγαλόφθαλμο), κατά παράβαση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 

Επίσης, το φιλέτο τόνου σε νερό του Carrefour βρέθηκε να περιέχει διαφορετικά είδη σε διαφορετικές παρτίδες, με αποτέλεσμα η σήμανσή του σε 2 από τις 3 κονσέρβες που αναλύθηκαν να είναι παραπλανητική. 

Τέλος, η τονοσαλάτα Μεξικάνα της εταιρίας ΑΒ Βασιλόπουλος βρέθηκε να περιέχει διαφορετικά είδη τόνου σε διαφορετικές παρτίδες του ίδιου προϊόντος (σε δύο κονσέρβες κιτρινόπτερο και στην τρίτη μεγαλόφθαλμο).