Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Που γινόταν το νυφοπάζαρο στην Αράχωβα;

Ο δρόμος έξω από τα παραδοσιακά καφενεία με τις βρύσες παλιά έπαιζε το ρόλο της κεντρικής πλατείας του χωριού. Από εκεί μάλιστα περνούσαν οι ανύπανδρες Αραχωβίτισσες, για να τραβήξουν τα βλέμματα των υποψήφιων γαμπρών. Το γνωστό σε όλους νυφοπάζαρο...