Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ


Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασού σας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το ΦΕΚ 24/ 22.2.2011 το οποίο επισυνάπτεται, αποφασίστηκε από το ΥΠΕΚΑ η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στην περιοχή του Παρνασσού.
  Για το ΔΣ

Ο Γραμματέας                         Η Πρόεδρος
                                  Ιωάννης  Σπαθιάς     Θέκλα Τσιτσώνη Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ