Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Συνεδρίαση σήμερα στο Δίστομο

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Αρ. Πρωτοκόλλου:1395                                                          
Π Ρ Ο Σ
1) Τον Δήμαρχο Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας κ. Ιωάννη Πατσαντάρα
2) Τους Δημοτικούς Συμβούλους
3) Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων
4) Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας προσκαλούμε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 28/3/2011 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
Θέμα 1o: Εγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Λυκείου Άσπρων Σπιτιών οικ. έτους 2010.
Θέμα 2o: Εγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Διστόμου οικ. έτους 2010.
Θέμα 3o: Εγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 1ου Νηπιαγωγείου Ασπρων Σπιτιών οικ. έτους 2010.
Θέμα 4o: Εγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 2ου Νηπιαγωγείου Άσπρων Σπιτιών οικ. έτους 2010.
Θέμα 5o: Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Αντίκυρας οικ. έτους 2010.
Θέμα 6o: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών σχολικών μονάδων Α΄/θμιας Επαίδευσης.
Θέμα 7o: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών σχολικών μονάδων Β΄/θμιας Εκπαίδευσης.
Θέμα 8o: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής σχολικών μονάδων Α΄/θμιας Εκπαίδευσης.
Θέμα 9o: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής σχολικών μονάδων Β΄/θμιας Εκπαίδευσης.
Θέμα 10o: Συγχώνευση σχολικών μονάδων Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ.
Θέμα 11o: Μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας "ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ" από τους Καποδιστριακούς Δήμους και Κοινότητες προς τον "Καλλικράτειο" Δήμο Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας-Ορισμός πληρεξουσίων.
Θέμα 12o: Κατάργηση του λογαριασμού που τηρούσε ο τέως Δήμος Διστόμου στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (Κατάστημα Λιβαδειάς).
Θέμα 13o: Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ και Δήμου Ορχομενού για την πράξη "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΑΡΑΧΩΒΑΣ".
Θέμα 14o: Υποβολή πρότασης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΑΡΑΧΩΒΑΣ" στο Ε.Π. "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" του ΥΠΕΚΑ.
Θέμα 15o: Εξέταση αιτήσεων για χορήγηση παροχών ύδρευσης.
Θέμα 16o: Εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας έτους 2011.
Θέμα 17o: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
    Ευστάθιος Γιαννέλος