Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

Ίδρυση-Συγχώνευση-Κατάργηση-Προαγωγή Σχολείων‏


- Σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου, επιστολής προς δημάρχους καθώς και τελικής πρότασής μας με την οποία προτείνουμε τα σχολεία  του Δήμου Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας να παραμείνουν ως έχουν μέχρι σήμερα ,   επανερχόμαστε λόγω της σοβαρότητας του θέματος εμμένοντες στην τελική μας πρόταση πιστεύοντας ότι η σημερινή λειτουργία των σχολείων μας ως έχει ανταποκρίνεται πλήρως στις εκπαιδευτικές και οικονομικές απαιτήσεις αλλά είναι και απόλητα στο πνεύμα και την ουσία της σχετικής εγκυκλίου.
 
 
Γιάννης Πατσαντάρας
Δήμαρχος Διστόμου- Αράχωβας – Αντίκυρας