Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Αρχές 1900->Τα πίσω Αλώνια


Η τοποθεσία που βρίσκεται σήμερα το Γυμνάσιο λεγόταν <<πίσω Αλώνια>>. Τότε ήταν πλατεία που χόρευαν στο πανηγύρι του Αϊ Γιώργη.