Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2010

οι ψήφοι που έλαβαν οι υποψήφιοι των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων