Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Από τα πλέον απίθανα που συμβαίνουν με την κυβέρνηση Παπανδρέου.

Από "σερβιτόρος στο πολιτικό γραφείο του Πρωθυπουργού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου" μετατάσσεται σε προσωποπαγή θέση που συστήνεται ειδικά γι' αυτόν στο Υπουργείο Εσωτερικών!