Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

Στην ορκωμοσία του Περιφερειακού Συμβουλίου παρευρέθηκε και ο κ.Πατσαντάρας