Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

Αράχοβα. Τοπωνυμιογλωσσικά και άλλα

                                  Ένα βιβλίο του Στάθη Ασιμάκη περιγραφή:
 
[...] Η τοπωνυμιογλωσσική έρευνα της Αράχοβας, που άρχισε το καλοκαίρι του 1984 και συνεχίστηκε ακόμη μέχρι και την παρούσα έκδοση (το έτος 2006) κράτησε δηλαδή είκοσι δύο (22) ολόκληρα χρόνια, έχει, πιστεύω, ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις που μας γυρίζουν, σ ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις, μ αρκετή σιγουριά θα έλεγα, στο απώτερο παρελθόν της Αράχοβας και της γύρω περιοχής της. Η παρούσα έκδοση, ενήλικη πια (!), απευθύνεται κυρίως στους νέους, με στόχο να τους δείξει (σε όσο βαθμό μπορεί να το πετύχει), με βάση το πλέον χαρακτηριστικό κι αντιπροσωπευτικό "παράδειγμα" της Αράχοβας, ότι οι ελληνικές ρίζες δεν αποκόπηκαν στην πατρίδα μας, την Ελλάδα, παρόλες τις σημαντικές μεταβολές που συνέβησαν αναπόφευκτα, λόγω της μακραίωνης και πολυκύμαντης ιστορίας της, κι έτσι να αποδυναμώσει τους αστόχαστους ισχυρισμούς όσων (δικών μας ή ξένων) υποστηρίζουν το αντίθετο. [...]