Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Ενίσχυση πυρόσβεσης στους Δελφούς

 
altΜε απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Κατερίνας Διαμαντοπούλου εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» και συγκεκριμένα στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 05 – «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Στερεάς Ελλάδας», στον ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 58 – ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆΣ 1 έργο προϋπολογισμού 2.000.000 Ευρώ.
Το έργο «Αναβάθμιση και επέκταση υπάρχοντος συστήματος πυρόσβεσης αρχαιολογικού χώρου Δελφών (Α' Φάση)» αφορά στην επέκταση και αναβάθμιση του υφισταμένου συστήματος κατάσβεσης του Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών. Στο ανωτέρω έργο περιλαμβάνονται:
  • Η κατασκευή νέας δεξαμενής Ν-Δ1
  • Η ανάπτυξη του τροφοδοτικού δικτύου κατά μήκος της Εθνικής Οδού Αραχόβης-Δελφών, στα όρια του Αρχαιολογικού Χώρου, το οποίο θα τροφοδοτείται μέσω νέας γραμμής βαρύτητας από τη νέα Δεξαμενή Ν-Δ1 η οποία θα συνδεθεί με τη δεξαμενή Δελφών.
  • Ενισχύσεις και ανακατατάξεις βελτιστοποίησης του υφιστάμενου συστήματος
  • Ο εξοπλισμός του τροφοδοτικού δικτύου με τις προβλεπόμενες ελεγχόμενες εξόδους, εκτοξευτήρες, πυροσβεστικούς κρουνούς και πυροσβεστικές φωλιές.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.