Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Έξυπνος Οικισμός στην Αράχωβα από τις ANKO Α.Ε και DATA CONCEPT A.E.


Και για μια ακόμη φορά στην χθεσινοβραδινή μας συζήτηση τι άλλο;;;το hotspot!!έψαξα λοιπόν και βρήκα την εταιρία στην οποία ανατέθηκε το έργο. Διαβάστε το έχει πλάκα!!!!Εγώ πάντως γέλασα πολύ..το hotspot εκτός από τα άλλα προβλήματα που είχε μας έχει εγκαταλείψη εδώ και 2 εβδομάδες.ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΙΑ!!!!!!!

Στην ένωση εταιριών «ANKO Α.Ε (www.anco.gr) – DATA CONCEPT A.E. (www.dataconcept.gr)» ανατέθηκε μετά από Δημόσιο διαγωνισμό έργο της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού περίπου € 1.250.000. Το έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΡΑΧΩΒΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΈΞΥΠΝΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ» αποσκοπεί στην ανάπτυξη υποδομής Ευρυζωνικού κυψελωτού Ασύρματου Δικτύου και την προσφορά υπηρεσιών τόσο από τον Δήμο προς τους Πολίτες όσο και από τρίτες εταιρείες (Παρόχους Υπηρεσιών και περιεχομένου) προς Πολίτες – Πελάτες.

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη και των φορέων του Δήμου ΑΡΑΧΩΒΑΣ και ο εκσυγχρονισμός της εσωτερικής λειτουργικής οργάνωσης και διεκπεραίωσης των διαδικασιών του, έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρίξει με ποιότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα εξωστρεφείς και διαδραστικές υπηρεσίες προς τον πολίτη.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες αφορούν στην αλληλεπίδραση με τον πολίτη, τις επιχειρήσεις και τους φορείς του Δήμου ΑΡΑΧΩΒΑΣ, αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο εντός ή εκτός των ορίων του οικισμού (3ο επίπεδο ηλεκτρονικής κυβέρνησης). Επίσης, αφορούν υπηρεσίες πληροφόρησης και αμφίδρομης επικοινωνίας με τον πολίτη (2ο επίπεδο ηλεκτρονικής κυβέρνησης) σε διάφορα θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητες των φορέων που έχουν έδρα στην πόλη της ΑΡΑΧΩΒΑΣ.

Επιγραμματικά, οι υπηρεσίες που θα προσφέρει το έργο είναι οι ακόλουθες:
Υπηρεσίες προς τους Πολίτες
•Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (3ο επίπεδο e-Europe)
•Υπηρεσία e-Learning
•Υπηρεσία Απομακρυσμένης Υποστήριξης Ειδικών Ομάδων Πληθυσμών
•Υπηρεσία Οδηγού Πόλης
•Υπηρεσίες Τηλεσυνδιάσκεψης
Υπηρεσίες προς τους Υπαλλήλους του Δήμου
•Διαχείριση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού
•Διαχείριση Δεδομένων Υποδομής
•Διαχείριση Αναφοράς Προβλημάτων

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια της εφαρμογή σύγχρονων ΤΠΕ και της εισαγωγής βελτιωμένων μεθόδων εξυπηρέτησης του πολίτη, μειώνοντας το χρόνο που διαθέτουν τα στελέχη για την εξυπηρέτηση του κοινού. Η επακόλουθη αύξηση του χρόνου τους για άλλες εργασίες θα συνεισφέρει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, στη βελτίωση της αξιοπιστίας και τον περιορισμό των δαπανών των φορέων.