Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στο Δήμο Δ.Α.Α.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
         Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 14η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό κατάστημα στο Δίστομο την 29-10-2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
  • Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων προϋπολογισμού 2012 (εισηγ. Οικον. Υπηρεσία).
  • Τροποποιήσεις Προϋπολογισμού 2012 (εισηγ. Οικον. Υπηρεσία).
  • Έγκριση κατάρτισης τριμηνιαίας Έκθεσης εσόδων – εξόδων Προϋπολογισμού 2012 (εισηγ. Οικον. Υπηρεσία).
  • Άνοιγμα εντόκου λογαριασμού όψεως προς διασφάλιση της καταβολής των αποδοχών των δημοτικών υπαλλήλων (εισηγ. Οικον. Υπηρεσία).

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ