Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στο Δήμο Δ.Α.Α.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 13η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό κατάστημα στο Δίστομο την 16-10-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 1. Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού 2012 για την πληρωμή διαφόρων έργων (εισηγ. Οικον. Υπηρεσία) .
 2. Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού 2012 για την πληρωμή διαφόρων δαπανών (εισηγ. Οικον. Υπηρεσία).
 3. Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού 2012 για την πληρωμή διαφόρων προμηθειών (εισηγ. Οικον. Υπηρεσία).
 4. Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού 2012 για την πληρωμή δαπανών συντηρήσεων και επισκευών συντηρήσεων οχημάτων (εισηγ. Οικον. Υπηρεσία).
 5. Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού 2012 για την πληρωμή δαπανών λοιπών συντηρήσεων (εισηγ. Οικον. Υπηρεσία).
 6. Τροποποιήσεις Προϋπολογισμού 2012 (εισηγ. Οικον. Υπηρεσία).
 7. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 5/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την πρόσληψη ορκωτού λογιστή (εισηγ. Οικον. Υπηρεσία).
 8. Διαγραφή ποσών από επιβολή τέλους ακαθαρίστων εσόδων 2 % (εισηγ. Οικον. Υπηρεσία – τμήμα εσόδων).
 9. Επέκταση συμβάσεων με Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε (εισηγ. Οικον. Υπηρεσία).
 10. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση και υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου για διάφορες υποθέσεις (εισηγητής Πρόεδρος επιτροπής).
 11. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 10 kwp στην στέγη του δημοτικού καταστήματος Διστόμου (εισηγ. Τεχνική υπηρεσία).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ