Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Ψηφοφορία για τα αιτήματα του 2013 στο Αλουμίνιο Ελλάδος

Πριν λίγες μέρες από το σωματείο ΈΝΩΣΗ παρουσιάστηκαν τα αιτήματα των εργαζομένων του εργοστασίου Αλουμίνιο της Ελλάδας για το 2013. Σήμερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στην αίθουσα του σωματείου με σκοπό να ενημερώσουν τους εργαζόμενους για τα αιτήματα του 2013. Στην συνέχεια προχώρησαν σε ψηφοφορία η οποία υπήρξε θετική για το πακέτο των αιτημάτων.