Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Κοντά σε οριστική λύση ΔΕΗ-Αλουμίνιον Ελλάδος

Με σύνθεση κοινής αποδοχής και πρόσωπα υψηλού επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους, ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα τις εργασίες του το διαιτητικό δικαστήριο της ΡΑΕ το οποίο θα εξετάσει την πολύκροτη υπόθεση μεταξύ της ΔΕΗ και της Αλουμίνιον της Ελλάδος. Πρόκειται για την πρώτη υπόθεση που εξετάζει ο νεοσύστατος διαιτητικός μηχανισμός που λειτουργεί υπό την αιγίδα και το κύρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας
Τα πρόσωπα που αποφασίστηκε να απαρτίζουν τη σύνθεση του διαιτητικού δικαστηρίου επελέγησαν από κοινού και με τη σύμφωνη γνώμη τόσο της ΔΕΗ όσο και της Αλουμίνιον: Πρόεδρος του οργάνου θα είναι ο αντιπρόεδρος της ΡΑΕ Δρ. Μιχάλης Θωμαδάκης και επιδιαιτητές η δικηγόρος και επίκουρη καθηγήτρια Εμπορικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών Λία Αθανασίου και ο πρόεδρος του ΑΔΜΗΕ Δρ. Γιώργος Κουτζούκος, επί δεκαετίες έμπειρο στέλεχος της ενεργειακής αγοράς. Η σύνθεση του διαιτητικού οργάνου αλλά και η συμφωνία ΔΕΗ - Αλουμίνιον επί της διαδικασίας, δημιουργεί προσδοκίες ότι πολύ σύντομα θα λάβει τέλος και θα επιλυθεί η χρόνια εκκρεμότητα για την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που προμηθεύεται η Αλουμίνιον από τη ΔΕΗ.
Σημειώνεται ότι και οι δύο πλευρές έχουν δεσμευτεί εκ των προτέρων να αποδεχθούν το αποτέλεσμα της διαδικασίας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα περίπου τριών μηνών. 
Η έναρξη της διαιτητικής διαδικασίας αναμένεται να «χαμηλώσει τους τόνους» μεταξύ των δύο πλευρών καθώς θα βρίσκονται εν αναμονή της κοινά αποδεκτής και δεσμευτικής διαιτητικής απόφασης.  Ο θεσμός της διαιτησίας από τη ΡΑΕ καθιερώθηκε στον τελευταίο ενεργειακό νόμο και αποτελεί μια νέα αρμοδιότητα της αρχής, με στόχο τη γρήγορη επίλυση των διαφορών μεταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων που ασκούν δραστηριότητες στον τομέα της ενέργειας. Στόχος του οργάνου είναι η αποφυγή των χρονοβόρων διαδικασιών των αστικών δικαστηρίων προς όφελος των δύο πλευρών, που εμπλέκονται στη διαφορά. Η διαιτησία διεξάγεται από τριμελές όργανο το οποίο συγκροτείται από πρόσωπα που περιλαμβάνονται σε κατάλογο διαιτητών και επιδιαιτητών, ο οποίος καταρτίζεται κάθε δύο χρόνια με απόφαση του προέδρου της ΡΑΕ. Ο μηχανισμός έχει συγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας, στο πλαίσιο της Ρυθμιστικής Αρχής.