Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Δ.Α.Α.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 31η Οκτωβρίου 2012 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Τριμηνιαία έκθεση εσόδων εξόδων πρ/σμου 2012 (γ΄ τρίμηνο). {Εισηγητής: Π. Οικονομάκης}
Θέμα 2ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2012 με ποσό 1.746,67 € για συμμετοχή στην ΔΕΠΟΔΑΛ. {Εισηγητής: Π. Οικονομάκης}
Θέμα 3ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2012 με ποσό 10.000,00 € για συντήρηση και επισκευή δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Διστόμου. {Εισηγητής: Π. Οικονομάκης}
Θέμα 4ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2012 με ποσό 46.400,00 € για ανάγκες μισθοδοσίας. {Εισηγητής: Π. Οικονομάκης}
Θέμα 5ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2012 με ποσό 7.200,00 € για κατασκευή τσιμενταύλακα ελαιώνα Αράχωβας. {Εισηγητής: Π. Οικονομάκης}
Θέμα 6ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 5.791,30 € από ΥΠΕΣ για μεταφορά μαθητών και σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου. {Εισηγητής: Π. Οικονομάκης}
Θέμα 7ο: Αποδοχή χρηματοδότησης 38.312,42 € από ΥΠΕΣ (επιχορήγηση του αρ. 27 του Ν. 3756/2009) και σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου. {Εισηγητής: Π. Οικονομάκης}
Θέμα 8ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 17.463,76 € από ΤΑΠ και σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου. {Εισηγητής: Π. Οικονομάκης}
Θέμα 9ο: Αποδοχή χρηματοδότησης 8.647,01 € από φόρο ζύθου. {Εισηγητής: Π. Οικονομάκης}
Θέμα 10ο: Αποδοχή χρηματοδότησης 22.059,26 € από τέλη διαφήμισης. {Εισηγητής: Π. Οικονομάκης}
Θέμα 11ο: Παραλαβή μελέτης με τίτλο "ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΤΜΠΑ, ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥΜΠΡΗ- ΚΟΥΤΠΟΣ-ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δ-Α-Α. {Εισηγητής: Ν. ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ}
Θέμα 12ο: Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014. {Εισηγητής: ΛΕΝΑ ΣΥΡΟΥ}
Θέμα 13ο: Λήψη απόφασης κατά της ιδιωτικοποίησης των ΕΛΤΑ. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.}
Θέμα 14ο: Ενημέρωση για τον ΣΠΟΑΚ. {Εισηγητής: ΙΩ. ΠΑΣΤΡΑΣ}
Θέμα 15ο: Ενημέρωση για δικαστικές αποφάσεις σχετικές με τις εγκαταστάσεις του ΧΚΠ. {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}
Θέμα 16ο: Απαντήσεις-ενημερώσεις Δημοτικών Συμβούλων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ληξουριώτης Χαράλαμπος Φ.