Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Δ.Α.Α.

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 17η Οκτωβρίου 2012 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Έγκριση της 31/2012 ΑΔΣ του ΝΠΔΔ "ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ" περί "Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012" {Εισηγητής: Λένα Σύρου}
Θέμα 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης 20.123,62 € από ΥΠΕΣ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων και κατανομή στις σχολικές επιτροπές. {Εισηγητής: Π. Οικονομάκης}

Θέμα 3ο: Κατανομή υπολοίπου ποσού 14.464,7 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στις σχολικές επιτροπές. {Εισηγητής: Π. Οικονομάκης}
Θέμα 4ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 38.254,95 € του αρ. 27 του Ν. 3756/2009 (λειτουργικές δαπάνες, επενδύσεις έργα) {Εισηγητής: Π. Οικονομάκης}
Θέμα 5ο: Αποδοχή χρηματοδότησης 973,00 € από πρόστιμα ΚΟΚ. {Εισηγητής: Π. Οικονομάκης}
Θέμα 6ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2012 με ποσό 11.000,00 € για ανάγκες μισθοδοσίας. {Εισηγητής: Π. Οικονομάκης}
Θέμα 7ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2012 με ποσό 6.500,00 € για αμοιβή εξωτερικών συνεργατών για την απόκτηση βεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας. {Εισηγητής: Π. Οικονομάκης}
Θέμα 8ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2012 με ποσό 44.321,00 € για οικονομική τακτοποίηση του έργου "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΖΕΥΞΗ ΜΕ UHF". {Εισηγητής: Π. Οικονομάκης}
Θέμα 9ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2012 με ποσό 1.000,00 € για έξοδα δημοσιεύσεων. {Εισηγητής: Π. Οικονομάκης}
Θέμα 10ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2012 για τη δημιουργία νέων κωδικών. {Εισηγητής: Π. Οικονομάκης}
Θέμα 11ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2012 με ποσό 10.000,00 € για συντήρηση και επισκευή φρεατίων και εσχαρών. {Εισηγητής: Π. Οικονομάκης}
Θέμα 12ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2012 με ποσό 14.000,00 € για καθαρισμό ρεμάτων και χωματερών. {Εισηγητής: Π. Οικονομάκης}
Θέμα 13ο: Αποδοχή χρηματοδότησης 2.135,98 € από ΥΠΕΣ για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 6ης-5-2012 και σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου. {Εισηγητής: Π. Οικονομάκης}
Θέμα 14ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2012 με ποσό 2.000,00 € για συντήρηση και επισκευή δημοτικών γηπέδων ποδοσφαίρου. {Εισηγητής: Π. Οικονομάκης}
Θέμα 15ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2012 με ποσό 62.450,00 € για τη δημιουργία νέου κωδικού εσόδων από πρόστιμα ΚΟΚ. {Εισηγητής: Π. Οικονομάκης}
Θέμα 16ο: Λήψη απόφασης για την πληρωμή οφειλών της υπό εκκαθάριση κοινωφελούς επιχείρησης της πρώην κοινότητας Αντίκυρας. {Εισηγητής: Πρ/νος Οικ. Υπηρεσίας Γ.Γαμβρίλης}
Θέμα 17ο: Ανακατανομή ΣΑΤΑ. {Εισηγητής: Πρ/νος Τεχν. Υπηρεσίας Ν.Παπαδρόσος}
Θέμα 18ο: Εγκριση μελέτης για την προμήθεια και τοποθέτηση υπόγειων κάδων απορριμμάτων. {Εισηγητής: Π. Οικονομάκης}
Θέμα 19ο: Παραίτηση της δημ. συμβούλου Παναγιώτας Φουντά-Κοτρογιάννου από μέλος του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Β΄θμιας Εκπαίδευσης και εκλογή νέου μέλους. {Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.}
Θέμα 20ο: Εξέταση αιτήσεων του Συλλόγου Ξενοδόχων & Ενοικιαζομένων Δωματίων Αράχωβας. {Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.}
Θέμα 21ο: Ενημέρωση για την ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ και λήψη σχετικής απόφασης {Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.}
Θέμα 22ο: Ενημέρωση για τον ΣΠΟΑΚ. {Εισηγητής: Ιω. Πάστρας}
Θέμα 23ο: Ενημέρωση για δικαστικές αποφάσεις σχετικές με τις εγκαταστάσεις του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού. {Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ιω. Πατσαντάρας}
Θέμα 24ο: Κατάργηση του λογαριασμού 641/545000-41 που τηρούσε ο τέως Δήμος Αράχωβας στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (κατάστημα Αράχωβας) {Εισηγητής: Πρ/νος Οικ. Υπηρεσίας Γ.Γαμβρίλης}
Θέμα 25ο: Απαντήσεις-Ενημερώσεις Δημοτικών Συμβούλων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
          Ληξουριώτης Χαράλαμπος Φ.