Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

Παράταση υποβολής περιλήψεων 13ου Συνεδρίου ΠΑΣΥΝΟ στην Αράχωβα

Η Επιστημονική Επιτροπή ανακοινώνει ότι λόγω της αυξημένης προσέλευσης εργασιών και κατόπιν παράκλησης πολλών Νοσηλευτών, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων για το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΑΣΥΝΟ στην Αράχωβα, μετατίθεται για την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012.
Η Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής
Ελένη Αλμπάνη