Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

Mήνυμα Πατσαντάρα για την Παγκόσμια Μέρα Μνήμης των Θυμάτων Ναζισμού