Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013

Προσκληση Οικονομικής Επιτροπής στο Δήμο Δ.Α.Α.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 1η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό κατάστημα στο Δίστομο την 28 - 1 - 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
  1. Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής (εισηγητής: πρόεδρος Επιτροπής κ. Οικονομάκης)
  2. Ορισμός μελών της Επιτροπής για την γνωμοδότηση, την διεξαγωγή διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων για το έτος 2013. (εισηγητής: πρόεδρος Επιτροπής κ. Οικονομάκης)
  3. Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων (Εισήγηση οικον. Υπηρεσία)
  4. Αποδοχή δωρεάς ηλεκτρονικού εξοπλισμού από την εταιρεία Protergia Α.Ε. για τις ανάγκες λειτουργίας του υπό ίδρυση Λαογραφικού Μουσείου Αντίκυρας και του Λαογραφικού Μουσείου Αράχοβας. (εισηγητής: πρόεδρος Επιτροπής κ. Οικονομάκης)
  5. Αποδοχή δωρεάς ηλεκτρονικού εξοπλισμού από την εταιρεία Protergia Α.Ε. για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοτικών καταστημάτων Αντίκυρας και Στειρίου. (εισηγητής: πρόεδρος Επιτροπής κ. Οικονομάκης)
  6. Αναπροσαρμογή του ποσού της αμοιβής της αναδόχου εταιρείας ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. για την αποκομιδή των απορριμμάτων του Δήμου. (εισηγητής: πρόεδρος Επιτροπής κ. Οικονομάκης)
  7. Απαλλαγή της υπαλλήλου του Δήμου Δημητρίου Ζαφειρίας από υπόλογο για την προπληρωμή των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου. (εισήγηση Οικον. Υπηρεσία)
  8. Εξέταση αιτήματος της εταιρείας ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΕΛ για τροποποίηση της μίσθωσης της COSMOTE προς τον Δήμο. (εισηγητής: πρόεδρος Επιτροπής κ. Οικονομάκης)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ