Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Η υδροδότηση Διστόμου & Στειρίου γίνεται πλέον από το κανάλι παροχής του Μόρνου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από συνεννόηση με την ΕΥΔΑΠ, η υδροδότηση του Διστόμου και του Στειρίου από την 28η Δεκεμβρίου 2012, γίνεται από το κανάλι παροχής του Μόρνου. Η ΕΥΔΑΠ επίσης, ελέγχει την ποιότητα του παρεχόμενου ύδατος στις δεξαμενές. Η ανωτέρω απόφαση, ελήφθη αφού εξετάσαμε πρωτίστως την διαμορφούμενη κατάσταση και τα προβλήματα που ανέκυψαν από την “συμπεριφορά” της γεώτρησης στην περιοχή “Κέρεσι” και την οποία προληπτικά απομονώσαμε.
Το θέμα της υδροδότησης εξετάζεται συνολικά. Προς τούτο η ενημέρωση που ζητήσαμε από τους πρώην Δημάρχους κ.κ. Παπαχρήστου και Πανουργιά θα βοηθήσει για την καλύτερη δυνατή λύση του. Πρόβλημα επίσης είναι κι οι διαρροές ύδατος, που ως αποτέλεσμα έχουν, την απώλεια πολλών κυβικών. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η συνεισφορά των δημοτών μας θα είναι σημαντική αν μας πληροφορούν για διαρροές κυρίως εκτός οικισμών. Στη γενικότερη αντιμετώπιση της υδροδότησης η εκμετάλλευσης πηγών θα βοηθήσουν για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών αλλά και για οικονομικές οφειλές.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ