Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για το Δημοτικό Σχολείo Στειρίου


 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010, σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Στειρίου (σύμφωνα με την παρ. 10 του αρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, συμφώνησαν τουλάχιστον τα 3/5 των μελών του Δ.Σ. για τον τόπο διεξαγωγής)
την 23η Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μόνο θέμα της έκτακτης ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ  ΜΟΝΟ:  «Συζήτηση για το Δημοτικό Σχολείο Στειρίου».Ο Πρόεδρος Δ.Σ
                                           Ευστάθιος Γιαννέλος