Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011

Διαμαρτυρία εργαζομένων Βοήθεια στο Σπίτι προς το Δήμο ΔΑΑΚαθυστερήσεις στην καταβολή δεδουλευμένων και μη υπογραφή συμβάσεων για τους εργαζόμενους στα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι » Διστόμου - Αράχωβας – Αντίκυρας.


Γιατί; Επιτέλους πείτε μας .Το Σωματείο εργαζομένων «Βοήθεια στο Σπίτι » Ν. Βοιωτίας διαμαρτύρεται έντονα για την αδιάφορη στάση του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας και πιο συγκεκριμένα για την απαράδεκτη στάση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του παραπάνω Δήμου απέναντι στους εργαζόμενους , οι οποίοι εργάζονται σε αυτά τα προγράμματα από το 2003 έως και σήμερα.

Όλοι, και ιδιαίτερα οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι , συμβάλλουν καθημερινά με τη στάση και την εργασία τους στη διατήρηση του Κράτους Πρόνοιας αλλά πλέον έχουν περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση για να μη πούμε εξαθλίωση, αφού δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε τις βασικές τους υποχρεώσεις .

Όπως γνωρίζετε , αυτή τη χρονική περίοδο , η οποία είναι μεταβατική και κρίσιμη για την μελλοντική πορεία των Προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» παρατηρείται:
  • Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη καταβολή των δεδουλευμένων των εργαζομένων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 μηνών ( 2010 – 2011) χωρίς να συνυπολογίσουμε και την καθυστέρηση πληρωμών 6 μηνών από το 2009 από τη Δημοτική Επιχείρηση για το πρόγραμμα της Δημοτικής Ενότητας Αράχοβας.
  • Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην υπογραφή συμβάσεων των εργαζομένων από 01/01/2011 με τη Δημοτική Επιχείρηση η οποία είναι ο φορέας υλοποίησης του παραπάνω προγράμματος .
  • Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας – Αντίκυρας είναι μια από τις ελάχιστες επιχειρήσεις που δεν έχει αποστείλει τα δικαιολογητικά – έγγραφα τα οποία έχουν ζητηθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας των δομών «Βοήθεια στο Σπίτι » του πρώτου εξαμήνου του 2011.
  • Αδικαιολόγητες περικοπές στα επιδόματα των εργαζομένων .

Δυστυχώς η υπομονή μας και η καλή μας θέληση εξαντλήθηκε και εάν δεν καταβληθούν τα δεδουλευμένα άμεσα, οι εργαζόμενοι θα προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας , κινητοποιήσεις και σε κάθε νόμιμη ενέργεια .

Είμαστε στη διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε .

Για το Δ.Σ.


Πρόεδρος
Παπαϊωάννου Λουκία


Γεν. Γραμματέας
Κοσμίδης Κων/νος

http://permisospress.blogspot.com