Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

8η πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Δ Η Μ Ο Σ   Δ Ι Σ Τ Ο Μ Ο Υ   -   Α Ρ Α Χ Ω Β Α Σ   -   Α Ν Τ Ι Κ Υ Ρ Α Σ
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ  O Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ
Ημερομηνία : 1-9-2011
Αρ. Πρωτ. : 6755
Προς: 1. Παναγιούλα Λουκά – Μπελίτσα  2. Στέφανο Παπαϊωάννου  3. Γεώργιο Μπεζεντέ  4. Χαρίκλεια Τρομπούκη-Βαρσάμη  5. Νικόλαο Δημάκα  6. Ιωάννη Πάστρα
Κοιν.:  Γραφείου Δημάρχου
8η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό κατάστημα στο Δίστομο την 8-9-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως: 1. Ψήφιση πίστωσης για δαπάνη επιχορήγησης ΄΄Κ.Δ.Ε.Τ.Π.Α Αράχωβας΄΄.
 2. Ψήφιση πίστωσης για δαπάνη μικροβιολογικών ελέγχων πόσιμου νερού.
 3. Ψήφιση πίστωσης για έξοδα κίνησης προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων από 1-1-2011 ως 30-6-2011.
 4. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δημοτικής ενότητας Διστόμου.            
 5. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια πυροσβεστικών συστημάτων για την κάλυψη δράσεων Πολιτικής Προστασίας.
 6. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης .
 7. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων
 8. Ψήφιση πίστωσης για δαπάνη ελαιοχρωματισμού των γραφείων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 9. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια βιβλίων .
 10. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια βυτίου για την κάλυψη δράσεων πολιτικής προστασίας.
 11. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή ΄΄Λαογραφικού Μουσείου Διστόμου΄΄
 12. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή εσωτερικού-εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δημοτικής ενότητας Διστόμου.
 13. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
 14. Ψήφιση πίστωσης για την εξόφληση των εργασιών ΄΄Συντήρηση και επισκευή Αγροτικής Οδοποιίας στις δημοτικές ενότητες Διστόμου-Στειρίου΄΄.
 15. Ψήφιση πίστωσης για την εξόφληση του έργου ΄΄Κατασκευή βάσεων μετρητού ΔΕΗ και Αλεξικέραυνου στο σταθμό μέτρησης κέντρων Υγείας Διστόμου΄΄.
 16. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.
 17. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια υλικών μηχανογράφησης.
 18. Ψήφιση πίστωσης για αμοιβή ορκωτών λογιστών για την εκκαθάριση της ΄΄Κοινοτικής Κοινοφελούς επιχείρησης Ανάπτυξη Πολιτισμού Αντίκυρας΄΄.
 19. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ειδών καθαριότητας για την λειτουργία του Δήμου.
 20. Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ ΄΄Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας΄΄.
 21. Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή εργασιών ανακατασκευής Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του Δημαρχείου.
 22. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια σταθμών μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας στο Δήμο Διστόμου.
 23. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια οργάνων για τον εξοπλισμό της παιδικής χαράς Αγ. Χαραλάμπους.
 24. Απευθείας ανάθεση στην Κοινοφελή Επιχείρηση Κ.Δ.Ε.Τ.Π.Α. ύψους 40.000,00 ευρώ για την υλοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων
 25. Απευθείας ανάθεση στην Ανάγνου Ευσταθία για εργασίες Πυροπροστασίας (καθαρισμός-αποψήλωση περιοχών του Δήμου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας)
 26. Απευθείας ανάθεση στον Παναγάκο Γεώργιο για εργασίες Πυροπροστασίας (καθαρισμός-αγροτικών οδοποιίας του Δήμου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας)
 27. Εξουσιοδοτήσεις Βασιλείου Δαλαμάγκα για τις 8 Σεπτεμβρίου στο Δικαστήριο Λιβαδειάς.
 28. Ψήφιση πίστωσης για μεταφορά μαθητών
 29. Επισκευή δικτύου ύδρευσης στο στενό Σταύρου – Λαγογιάννη στην Αράχωβα (Μπεζεντες)
 30. Ψήφιση πίστωσης για Επισκευή πάρκου Κουκουρας Αράχωβα (Κοτοπουλης)
 31. Ψήφιση πίστωσης για Επισκευή αποχετευτικού δικτύου στο στενό Λααρη Αράχοβα (Κουλιας)
 32. Ψήφιση πίστωσης για Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών (Παλάγκας)
 33. Ψήφιση πίστωσης για επισκευή Δημοτικής Οδοποιίας – Περιοχή Συνεδριακού Παρκινγκ (Παλάγκας)
 34. Ψήφιση πίστωσης για την εξόφληση των εργασιών συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Αράχοβας. (Κοροδήμος)
 35. Ψήφιση πίστωσης για την Εξόφληση παλαιών οφειλών Αράχωβας (Cerma Jani Εκχιονισμοί, Παλάγκας Υλικά Οικοδομής, Δελεά Βιολέτα
 36. Ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης συστήματος τηλελέγχου Δικτύου Ύδρευσης Αράχωβας. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας
 Παναγιώτης Α. Οικονομάκης