Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

Αποψίλωση και καθαρισμός αρχαιολογικών χώρων σε Αντίκυρα & Δίστομο

Αποψίλωση και καθαρισμός  αρχαιολογικών χώρων θα γίνει  στην Αντίκυρα και σε αγροτεμάχιο στην θέση Αι Γιάννης στο Δίστομο από την εταιρία <<Γ.Ε.Μ.Ε.Κ Ο.Ε>>. Το έργο θα ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 5 Οκτωβρίου 2011 και το κόστος ανέρχεται σε 2.300,00 ευρω.