Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011

Οι διοικητικές μεταβολές της Αράχωβας απο το 1912-1981


Διοικητικές μεταβολές / ΟΤΑ

Κ. Αραχώβης Ν. Αττικής και Βοιωτίας
 • ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912
  Σύσταση της Κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αράχωβα
 • ΦΕΚ - 16/10/1940
  Η ονομασία του οικισμού Αράχωβα της Κοινότητας διορθώνεται σε Αράχοβα
 • ΦΕΚ - 16/10/1940
  Η ονομασία της Κοινότητας διορθώνεται σε Κοινότητα Αραχόβης


  Κ. Αραχόβης Ν. Αττικής και Βοιωτίας
 • ΦΕΚ - 16/10/1940
  Η Κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της Κοινότητας Αραχώβης
 • ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943
  Η Κοινότητα υπάγεται στο Νομό Βοιωτίας

  Κ. Αραχόβης Ν. Βοιωτίας
 • ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943
  Η Κοινότητα υπήχθη στο Νομό Βοιωτίας από το Νομό Αττικής και Βοιωτίας
 • ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946
  Η Κοινότητα Αραχόβης αναγνωρίζεται σε Δήμο Αραχόβης

  Δ. Αραχόβης Ν. Βοιωτίας
 • ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946
  Ο Δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε Δήμο της Κοινότητας Αραχόβης
 • ΦΕΚ - 19/03/1961
  Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια Λιβαδίου Αραχόβης και προσάρτησή του στο Δήμο
 • ΦΕΚ - 05/04/1981
  Αναγνώριση του οικισμού Ζεμενό Αραχόβης και προσάρτησή του στο Δήμο