Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου ΔΑΑ και Δήμου Ορχομενού για την πράξη «Αναβάθμιση & Αύξηση Δυναμικότητας ΕΕΛ Αράχωβας».

Με επιστολή απέστειλε ο Δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας στον Δήμο Ορχομενού Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης προκειμένου να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορχομενού και να συμβάλλουν στην κατάθεση της πρότασης για χρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο <<Αναβάθμιση & Αύξηση Δυναμικότητας ΕΕΛ Αράχωβας>> στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη>> του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η πράξη αυτή αφορά στην αναβάθμιση και αύξηση δυναμικότητας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αράχωβας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής(προστασία της περιοχής Natura, του Δελφικού τοπίου και καθοριστική συμβολή στην διατήρηση και αύξηση της παραγωγής του παραδοσιακού ελαιώνα της Αράχωβας με την άρδευση τμήματος αυτού, 120.000 ελαιοδέντρων).

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορχομενού αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
  1. Την έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας για την υλοποίηση της  πράξης <<Αναβάθμιση & Αύξηση Δυναμικότητας ΕΕΛ Αράχωβας>>.
  2. Την κάλυψη απολογιστικά του Δήμου Ορχομενού από τον Δήμο ΔΑΑ της δαπάνης απασχόλησης του επιστημονικού προσωπικού η οποία υπολογίζεται στο ποσό των 40.000,00 ευρώ.
  3. Την εξουσιοδότηση του Δήμου Ορχομενού για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε ο Δήμος ΔΑΑ με δικαιούχο τον Δήμο Ορχομενού να υποβάλει πρόταση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη>>.