Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Ο Δήμαρχος ΔΑΑ Ιωάννης Πατσαντάρας για την επίσκεψή του στη Χάγη


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μετά την Ελληνική παρέμβαση στο Διεθνές Δικαστήριο, ο Δήμαρχος Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας έκανε προς τα διεθνή μέσα ενημέρωσης την παρακάτω δήλωση :
               
                              Χάγη 14/09/2011


 Δήλωση Δημάρχου 
Μετά από ένα μακρύ και δύσκολο δικαστικό αγώνα δικαίωσης στην Ελλάδα και στην Ιταλία  η υπόθεση του Διστόμου βρίσκεται εδώ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Έχουμε εμπιστοσύνη στους Δικαστές και ελπίζουμε ότι η απόφασή τους θα δίνει προοπτική συνολικής επίλυσης του θέματος και δικαίωσης των θυμάτων.
              


                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
      ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
             ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ                                                      

Distomo Mayors Statement 14/9/2011
After a long and difficult legal battle in Greece and in Italy, the Distomo case is now with the International Court in The Hague.
We have full confidence in the Court’s judgement and we hope that it will provide a final solution to the cause and vindication for the victims.

Déclaration du bourgmestre de Distomo 14/9/2011
Après un long et difficile combat judiciaire en Grèce et en Italie, la cause de Distomo se trouve maintenant devant la Court International à Den Hague.
On a plein de confiance à la decision de la Court et d’ espoir qu’elle fournira une solution finale à cette cause et une revendication pour les victimes.

Stellungnahme des Bürgermeisters von Distomo 14/9/2011
Nach einem langen juristischen Kampf in Griechenland und Italien befindet sich die Angelegenheit der Gemeinde Distomo nun vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag.
Wir sind voller Zuversicht, dass der Gerichtshof richtig entscheiden wird und den Opfern Rechtfertigung widerfahren wird.

Mayor
Ioannis Patsantaras