Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

O Δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας συγκρότησε 2 ομάδες εργασίας.


 Η πρώτη ομάδα έχει το εξης έργο:

  •  Tην διερεύνηση τυχόν προβλημάτων ποιότητας νερού σε δεξαμενές και δίκτυα όλων των Δημοτικών και Κοινοτικών Ενοτήτων. 
  • Τον έλεγχο και τη σφράγιση όλων των παροχών ύδρευσης των καταναλωτών, ο εντοπισμός παροχών χωρίς υδρομετρητή και η εισήγηση για επιβολή προστίμων όπου υπάρχει παράβαση.
  • Τον έλεγχο αποχέτευσης και κατά περίπτωση ανάλογες εισηγήσεις. 
Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου της ομάδας εργασίας είναι 45 ημέρες. 


Η δεύτερη ομάδα έχει το εξης έργο:
  • Την κατάρτιση του νέου κανονισμού ύδρευσης λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία καθώς και τους ήδη υφισταμένους κανονισμούς.
Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου της ομάδας εργασίας είναι 60 ημέρες.