Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για το Λαογραφικό Αράχωβας

Ο Δήμαρχος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας συγκρότησε μια ομάδα εργασίας με χρόνο ολοκλήρωσης 6 μήνες όπου το έργο της θα είναι το εξής:
  •  H οργάνωση του «Εργαστηρίου Παραδοσιακών Τεχνών και Λαογραφικού Μουσείου» σε συνεργασία με την Διευθύντρια του «Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών».
  •  Η ομάδα εργασίας ενθαρρύνεται για την επίτευξη του σκοπού, όπως συνεργαστεί, κατά την κρίση της, με τους αρμόδιους συλλόγους ή οποιαδήποτε άλλη πηγή, την οποία κρίνει ότι θα βοηθήσει στο έργο της.
  •  Επίσης θα ενημερώνει τον Δήμαρχο για την πρόοδο των εργασιών ανά μήνα.