Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011

Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Δ.Α.Α


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                                           
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ                                                       
Ταχ. Δ/νση : 10ης Ιουνίου 28,Τ.Κ. 32005                                                   
Τηλ. 2267022320 & 2267022633, FAX : 22670-22063       
E-MAIL: info@daa.gov.gr  

                                                                                                Δίστομο,  20 Ιουνίου 2011
                                                                                       Αριθμ. Πρωτ. : 4827

                                                                                    Προς :
                                                            Τα μέλη της  Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης    
Κοιν.
Γραφείου Δημάρχου                                                                                                                        

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης
ΣΧΕΤ.: άρθρο 76 του Νόμου 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου  2011 και ώρα 20:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στο Δίστομο, θα συγκληθεί η τρίτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης με τα παρακάτω θέματα:
1.      Απολογισμός χειμερινής περιόδου – προτάσεις για την καλοκαιρινή και  επόμενη χειμερινή περίοδο.
2.      Υποβολή προτάσεων για συζήτηση της «Τοπικής Εφορείας Προσκόπων Παραλίας», κ. Παναγιώτη Σπανού.
3.      Προτάσεις για δημιουργία υπο-ομάδων της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
4.      Διάφορα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος. 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση.              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

                                                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ