Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

Δημοτικό Συμβούλιο στον Δήμο Δ.Α.Α την Τετάρτη 6 Ιουλίου

Την Τετάρτη 6 Ιουλίου  και ώρα 20.00 θα διεξαχθεί Δημοτικό Συμβούλιο. Παρακαλούνται οι κ/κ αντιδήμαρχοι, πρόεδροι τοπικών συμβουλίων, σύμβουλοι και δημότες που έχουν να θέσουν θέματα προς συζήτηση να τα υποβάλλουν στην γραμματεία της δημαρχίας μέχρι την Πέμπτη 30 Ιουνίου ώστε να  ετοιμασθεί έγκαιρα η θεματολογία και οι αντίστοιχοι φάκελλοι ενημέρωσης των συμβούλων.

Eυχαριστώ

ΣΤΑΘΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ