Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012

Kατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 2012 – 2014
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Ο Δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014, επιθυμεί τη συμβολή σας, με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που ακολουθεί, μέσω του οποίου ζητείται από τους Δημότες και εκπροσώπους τοπικών παραγωγικών, κοινωνικών, πολιτικών, πολιτιστικών, αθλητικών, κ.ά. φορέων της περιοχής μας:
  • να αναφέρουν τα κυριότερα προβλήματα που απασχολούν την περιοχή και να προτείνουν δράσεις που πιστεύουν ότι μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του τόπου μας και στη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και των υπηρεσιών του.
  • να διατυπώσουν τις απόψεις τους για την προτεινόμενη Στρατηγική και τους Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος έως και το 2014, που θέτει, κατ’ αρχήν, σε δημόσια διαβούλευση η Δημοτική Αρχή.
Παρακαλούμε για την υποβολή των απαντήσεών σας μέχρι τη Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012
Ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Δήμου:
Σε έντυπη μορφή, στη διεύθυνση του Δήμου:
Το ερωτηματολόγιο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας (στην ενότητα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα»). Επίσης, έντυπο (αντίγραφο) του ερωτηματολογίου διατίθεται: α) από το «Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών» στο ισόγειο του Δημαρχείου, β) από τις έδρες των Δημοτικών –Τοπικών Κοινοτήτων Αράχωβας, Αντίκυρας και Στειρίου και γ) από τα Κ.Ε.Π. του Δήμου.
Κατεβάστε από εδώ τα:
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ