Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στο Δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 15η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό κατάστημα στο Δίστομο την 12-12-2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
  1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων προϋπολογισμού 2012 (εισηγ. Οικον. Υπηρεσία).
  2. Τροποποιήσεις Προϋπολογισμού 2012 (εισηγ. Οικον. Υπηρεσία).
  3. Ρύθμιση δανείου από Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείου (εισηγ. Οικον. Υπηρεσία).
  4. Τ.Α.Π. σπιτιών οικισμού Άσπρων Σπιτιών Παραλίας Διστόμου και εργοστασίου «Αλουμίνιο Α.Ε.» (εισηγ. Οικον. Υπηρεσία τμήμα εσόδων).
  5. Παραλείψεις παραμέτρων στον υπολογισμό Τ.Α.Π. σε ολόκληρο τον Δήμο (εισηγ. Οικον. Υπηρεσία τμήμα εσόδων).
  6. Υπολογισμός Τ.Α.Π. σε κτίσματα εκτός σχεδίου πόλεως (εισηγ. Οικον. Υπηρεσία τμήμα εσόδων).
  7. Αποδοχή δωρεάς του κ. Ε. Τσεπενέκα προς την Δ.Ε. Αράχοβας σχετικά με την αποκατάσταση του οδοστρώματος και της πλατείας στην θέση «Ρίτσα» (Εισήγηση κ. Οικονομάκης).
  8. Αποδοχή δωρεάς του κληροδοτήματος ιδιοκτησίας του κ. Κοκορέλλη προς τον Δήμο (Εισήγηση κ. Οικονομάκης).
  1. Ανάθεση στον δικηγόρο κ. Η. Τσάγκα της άσκησης ένδικων μέσων κατά της διαταγής πληρωμής της «ΤΑΛΑΝΤΟΝ Α.Ε.» (εισήγηση Οικ. υπηρεσία).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ