Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012

Πρόσκληση Δ.Σ 27/12 στο Δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας

                                              Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 27η Δεκεμβρίου 2012 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18.30’ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Έγκριση στρατηγικού σχεδιασμού Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας (Α΄φάση).
Θέμα 2ο: Αποδοχή ποσού 119.000,24 ευρώ από ΥΠ.ΕΣ. σύμφωνα με το άρθρο 27 Ν. 3756/09.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ληξουριώτης Χαράλαμπος Φ.